Wei Wei Express

Serving you at one location!
Wei Wei Express
(University Ave.)


6465 University Ave
San Diego, CA 92115

(619) 287-8888View Menu


Copyright.Wei Wei Asian Express